Mevlana Çelebi Vakfı
 
Mevlana Çelebi Vakfı

Bizi hangi duygular harekete geçirdi?

Sinsice ama gürültüsü bol , derinden derine ama aşikar Ralph Lauren Shoes  bir şekilde bugünkü toplumumuza ve gençliğimize  televizyonla, radyoyla, internetle, yazılı yayınlarla ve sosyal, politik, ekonomik etkenlerle anlamsız ve de boş bir hayat tarzı empoze ediliyor. İnsanımız Roma arenalarında ( ki arenalar artık TV aracılığıyla evlere de hitap edebiliyor) gladyatör seyretmekten  ve iş sahalarında çalışmaktan öte bir şey yapmıyor desek pek yanılmış sayılmayız. Zaten aile hayatı; hayatını kaybetmek üzere. Ayrıca boş, değersiz ve anlamsız bir hayatı yaşam tarzı kabul eden toplumun güdülmeye ve sömürülmeye hazır bir ruh haline (kıvamına) getirildiği gerçeğini de belirtmek isterim.

Söz buradayken; elbette bu toplumun iyilerinin de olduğunu göz ardı edemeyiz. Ancak bu toplumun iyilerinin de Risaletin geliş öncesi Mekke döneminin hanifleri gibi durduğunu da söylemeden edemeyeceğim.

İşte bu toplumsal durumun tüyleri diken diken eden ve adeta bu topluma ne olmuş dedirten ürkütücü hali, bizlere şu ayetleri hatırlatıyor.

“Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden ag-ltd  korkup-sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.” (Enfal, 25)

“İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” (Enfal, 73)

Faziletlerin ve değerlerin korunması (korunmayan değer yok olur), var olanların geliştirilmesi ve karanlıklardan etkilenmemek için Rabbimizin şu ayetini hatırlıyalım. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” Tevbe 119

Yukarıda bahsettiğimiz konuların ciddiyeti ve ayetlerin bizlere hatırlattıkları düşünüldüğünde, kısaca vicdan-ı şahsi’nin, vicdan-ı ictimai’ye yönelmesi misyonuyla sahneye çıkan vakıflarımızdan birisidir, Mevlana Çelebi İlim ve Hizmet Vakfı.

Misyon, Vizyon, İlkeler ……

Toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği, yardımlaşmanın güzelliğini, ahlaki ve kültürel gelişimi önceleyip,toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, eğitim (aile eğitimi, çocuk eğitimi) ve yardımlaşma alanında nitelikli projeler üretmek ve uygulamak için, eğitimli ve kültürlü insanların yetişmesine, yardımlaşma atmosferinin oluşmasına hizmet etmek için; şefkatli, merhametli, sevgi dolu, dosdoğru, güvenilir, samimi ve sorumluluk sahibi olmayı ilke edinmiş inançlı insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir vakıfdır, Mevlana Çelebi İlim ve Hizmet Vakfı.

Ne yapıyoruz?

Sosyal ve Kültürel faaliyetler olarak; İnsanımızın; birbiriyle tanışıp kaynaşmasını, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunların başlıcaları şunlardır:

 1. Yetim ve öksüz aileleri, hayırsever insanımızı ve gönüllülerimizi bir araya getirici piknik programları
 2. Özel gezi programları
 3. Spor programları
 4. Buluşmalar
 5. Ramazan’da iftar programları
 6. Kitap Okumaları ve kritiği
 7. Bayramlaşma programları
 8. Ülke gündemini uzmanların dilinden takip etme imkanı sağlayan seminerler
 9. Toplumun eğitim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeyi, kalıcı bir hassasiyet oluşturmayı, şahsiyetli, inançlı, düşünceleri ve duyguları uyum içerinde olan insanlar yetiştirmeyi hedefleyen aile eğitim seminerleri
 10. Film gösterimleri ve kritiği
 11. Geceler (Tiyatro, şiir, ezgi vb.)
 12. Ödüllü yarışmalar (Bilgi, satranç, kitap okuma, kitap yorumlama vb.)
 13. Önemli gecelere ve günlere has programlar

Yüce kitabımız Kur’an, toplumdaki ahlâk sorunlarını ele almış ve bir yandan fertleri ahlaki zaaflardan arındırırken, bir yandan da onları en yüce insanî değerlerle bezeme ve böyle fertlerden oluşan bir fazilet toplumu meydana getirme yoluna gitmiştir.

İlk inen âyetlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yanaşmayanlar kınanırken, açların doyurulması, aç ve açıkta kalan herkese yardım elinin uzatılması ise, örnek davranışlar olarak öne çıkarılıyordu. Mesela bahçe sahiplerinin karşılaştıkları felâketleri, “İşte o, yetimi itip kakar” gibi kalpleri titretecek tarzdaki ayetleri  bir hatırlayalım; yetime kol kanat germeme, yardıma muhtaç kimselere uzanmama, fakirleri doyurmama ve hastalık halini almış mal sevgisi yeriliyor, bu sıfatlara sahip olanlar farklı âyetlerde farklı ifadelerle kınanarak, söz konusu davranışlardan kurtulmaları gerektiği doğrudan veya dolaylı olarak hatırlatılıyordu.

Kur’an’ın insanı bu değerlerle bezeme hedefinde, O’nun öngördüğü biçimde projeler üretmemiz gerektiği inancıyla,

Yardımlaşma faaliyetleri olarak; Eğitim yardımı projeleri geliştiren ayrıca maddi veya manevi desteğe ihtiyaç duyan yetim ve öksüzleri yerinde ve doğru tespit eden, yardımı doğru zaman ve şekilde yerine ulaştıran, hayırsever vatandaşlarla tanışan çalışmalar yapıyoruz. Yetimin başını okşamak, öksüzün yanında olmak, fakirin sofrasını şenlendirmek ve onların yaşadıkları zorlukları bir nebze olsun hafifletebilmek duygularıyla yaptıklarımızın başlıcaları şunlardır:

 1. Kendi özel çalışmalarımızla yetim ve öksüzler listesi oluşturmak
 2. Yetim ve öksüz çocuğa ve ailesine gıda, giysi, sağlık, kira, sünnet, kışlık yakacak ve eğitim yardımları yapmak
 3. Muhtaç öğrenciye (yetim veya öksüz olmayanlara) eğitim yardımı yapmak.
 4. Vakıf imkanları nispetinde öğrencilere burs vererek eğitime maddi destek sağlamak
 5. Ramazan ve Kurban Bayramı arefesin de muhtaç yetim ve öksüz çocuklar için giysi ve ayakkabı sağlamak.
 6. Kurban bayramında muhtaç yetim ve öksüz çocukların et ihtiyaçlarını temin etmek.

Bütün bunlar yapılırken; yardımların kapının ağzından bırakılıp çıkılmaması, gerekirse evin içine kadar girilip tanışma, kaynaşma ve sohbet ortamı oluşturulması, herhangi bir onur kırıcı ortam oluşturulmaması, bir borç eda ediliyormuş gibi davranılması en çok dikkat ettiğimiz husustur.

Eğitim faaliyeti olarak da; Gençlerimizin; birbiriyle tanışıp kaynaşmasını, sosyal ihtiyaçlarının giderilmesini ve eğitilmesini sağlayan çalışmalar yapıyoruz.

Nitelikli, çalışkan, düşünen, üreten insanların yetişmesi için çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmeleri gerekiyordu. Gençlerimize yeni arkadaşlık ortamları açılmalı, birlikte yaşamın gerektirdikleri öğretilmeli, gençlerimizin yeteneklerini fark etmeleri sağlanmalıydı. Eğitim faaliyetlerinde, gençlerimizin dağarcıklarına yeni ve temiz bilgiler ekleyecek, onları yeni arkadaşlarla tanıştırıp, yeni dostluklar kurmasını sağlayacak sosyal gelişim programları uygulanıyor. Klüp faaliyetleriyle çocukların zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri sağlanıyor, yeteneklerinin farkına vardıracak eğitimler veriliyor.

İşte bu eğitim faaliyetleriyle; yozlaştırılmaya çalışılan gençliği kuşatan, düşünen, sorgulayan, okuyan, fikir üreten, dini hassasiyetleri olan ve toplumun geleceği için kaygı duyan bir genç kuşağı oluşması en büyük temennimiz. Gençliğe dayatılan çıkmaza karşı alternatif bir kültür oluşturmak…

Nihayet;

Söz söylemenin, sorumluluğunu yüklenmenin (verdiği sözü tutar ) ne kadar zor olduğunun farkında olarak; ‘Bizler hep birlikte, sözlerimizle, davranışlarımızla, ahlakımızla; çevremizi kuşatan karanlıklar karşısında medeniyet köklerimize dayanarak tevhid meşalesini daha çok yükseltmek ve güçlendir­mek zorundayız.

Faaliyetlerde görüşmek ümidiyle…

Tam Adı: Mevlana Çelebi İlim ve Hizmet Vakfı

Telefon: 0 212 475 96 25

Adres: Uğur Mumcu Mah. L Cad. No:11 Sultançiftliği Gaziosmanpaşa/İstanbul

Web Sitesi: www.mevlanavakfi.org

 
"Mevlana Çelebi Vakfı" yorumları:
 

Yorum yapın