Eğitim Faaliyetleri
 

Varlığımızın yapı taşlarından olan kimliğimiz ve inançlarımız modern çağda erozyona uğramaktadır. Bu temel iki unsurasahip çıkmamız gerekmektedir. Bu bilinçle vakfımız ilim, hikmet ve bilginin ışığında, taşların yerinden oynamasına engel olacak eğitim faaliyetleri düzenler.

Hayatımıza anlam katan değerlerimize sahip çıkmak duyarlı olan her insanın şüphesiz ortak çabasıdır. Bu nedenle, toplumdaki aksaklıkların genç, yaşlı, yetişkin herkes için giderilmesi son derece önemlidir. Toplumdaki yozlaşmaları gözlemleyen ve buna müdahale etmek isteyen her birey gibi bizler de hayatımızı daha anlamlı ve verimli kılabilmek için gönül birliği ettik.

Eğitim çalışmalarımız, bireyin eğitimi içselleştirmesini, insanların bilgi birikimlerine katkıda bulunmayı ve onları

bilinçli davranışa sevk etmeyi amaçlar. Çünkü kişinin kendinde olmayanı çevresine veremiyeceği bir gerçektir. Bu noktada insana verdiğimiz değer ve önem doğrultusunda bu güne kadar ( aile, dini, ilimler, tarih, psikoloji, kişisel gelişim, sağlık vb.) pek çok konuda seminerler, konferanslar, kitap tanıtımları ve imza günleri düzenlenmiştir. Bu çalışmaları tertip ederken, alanlarında söz sahibi olan değerli insanlarla diyaloga geçerek seçici olmaya özen göstermiştir. Diğer yandan, vakfımız bünyesinde açtığımız Cihangir mescidimiz, sıcak ve samimi atmosferinde, halkımıza manevi dinamizm sağlamaktadır. İnsanımıza ahlaki değerlerini muhafaza edebileceği imkanları da sunmaktadır.

 • Konferaslar
 • İmza günleri
 • İngilizce
 • Arapça
 • Seminerler
 • Gelişen insan gelişen toplum
 • Batının oluşumu ve küreselleşme
 • Tefsir geleneksel seminerleri
 • Sosyo-politik analizler
 • Bir konu bir konuk
 • Kitap kritiği
 • Genç kız ve erkeklere yönelik eğitim çalışmaları

” Allah’ a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?”

Birlikteliğimizin yeni ufuklara yelken açması ümidiyle…