Avcılar Vakfı Arama Kurtarma
 

Bir sivil toplum örgütü olarak vakfımız çevremize ve insanımıza karşı taşıdığı sorumluluk bilinciyle 17 Ağustos 2000 depreminin ardından bir alt birim olarak Avak’ı 11 aktif personeli ile kurmuştur. Bu süne kadar il Sivil Savunma Müdürlüğünce verilen temel eğitimin yanı sıra özel tatbikatlara, İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli faaliyetlere ve B.Ü. Kandilli Rasathanesinin özel kurslarına katıldı. Amacımız afetzedelere ihtiyaç duydukları maddi ve manevi her tür kaliteli hizmeti sunabilmektedir.